merits_akulu_sandalye

Detayları İçin Resimleri Tıklayınız.

Merits Akülü Sandalye
** PLEASE DESCRIBE THIS IMAGE **

Merits P-101

Hemen Al

3000 TL
** PLEASE DESCRIBE THIS IMAGE **

Merits P-110


Hemen Al

3400 TL
** PLEASE DESCRIBE THIS IMAGE **

Merits P-200


Hemen Al

4500 TL
 TEPE  TP-102

2600 TL
 
Merits Akülü Sandalyeler 2 Yıl Garantili, Uzun Ömürlü Akülü Sandalyelerdir.

Siparişleriniz için 216 518 0 243,

Veya, info@tepemedikal.com mail adresiyle ve tepemedikal@hotmail.com messenger adresinden anlık iletişim kurabilirsiniz.

Adres: Altıntepe Mh. Galipbey Cd. Aktaş Apt. No.57/C MALTEPE- İST. (Altıntepe Kızılay Arkası)www.tepemedikal.com - www.oksijentupu.com - www.hasta-karyolasi.net - www.akulu-sandalye.com


Valid XHTML 1.0 TransitionalValid CSS!

 

Akülü ve Manuel Tekerlekli Sandalye için SGK ödemesi

7.3.12.E- Tekerlekli sandalye temini


(1) Ayakta durmak ve/veya yürümek için alt ekstremitelerini kullanamayacak hastalığı veya sakatlığı olduğu Ortopedi ve

 Travmatoloji, Beyin Cerrahisi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, erişkin veya çocuk Nöroloji uzman hekimlerinden biri

 tarafından düzenlenecek uzman hekim raporu ile belgelenenlere bu hekimlerce reçete edilmesi halinde SUT eki Ek-5/C

 Listesinde belirtilen bedeller doğrultusunda Kurumca karşılanır.(2) Hastanın özürlülük durumu nedeniyle özellikli tekerlekli sandalyeye gereksiniminin bulunduğu ve özürlülüğünün sürekli

 olduğunun, yukarıda belirtilen uzman hekimlerden en az birinin yer aldığı sağlık kurullarınca düzenlenen sağlık kurulu

 raporu ile belgelendirilmesi halinde “özellikli motorsuz tekerlekli sandalye” bedeli Kurumca SUT eki Ek-5/C Listesinde

 belirtilen bedeller doğrultusunda Kurumca karşılanır.(3) Özellikli motorsuz tekerlekli sandalye, kollukları çıkarılabilir, ayaklıkları ve arkalığı ayarlanabilir, katlanabilir ve gerektiğinde

 baş-boyun desteği eklenebilir niteliktedir.(4) Tekerlekli sandalyenin yenilenme süresi 5(beş) yıldır. Bu süreden önce yenilenen tekerlekli sandalye bedeli Kurumca

 ödenmez.

7.3.12.F- Akülü tekerlekli sandalye temini


(1) Ayakta durmak ve/veya yürümek için alt ekstremitelerini kullanamayacak hastalığı veya sakatlığının yanında;
a) El, ön kol ve kolun tek taraflı fonksiyonuna mani olan haller veya,
b) Kalp yetmezliği veya koroner arter hastalıkları veya,
c) Kronik obstrüktif akciğer hastalıkları;(2) Yukarda sayılan hastalıklar gibi tekerlekli sandalyeyi hareket ettirememesi yada hareket ettirmesi halinde kişinin

 sağlığının tehlikeye gireceği durumlarda, bu durumlarının Ortopedi ve Travmatoloji, Beyin Cerrahisi, Fiziksel Tıp ve

 Rehabilitasyon, erişkin veya Çocuk Nöroloji uzman hekimlerinden birinin ve kalp yetmezliği veya koroner arter hastalıkları

 varsa ayrıca Kardiyoloji uzmanı, adı geçen branşta hekim yoksa dahiliye uzmanı; kronik obstrüktif akciğer hastalıkları

 varsa ayrıca Göğüs Hastalıkları uzmanı, adı geçen branşta hekim yoksa Dahiliye uzmanının yer aldığı; mental fonksiyonlar

 yönünden akülü tekerlekli sandalye kullanıp kullanamayacağı hususunun ayrıca belirtildiği; sağlık kurullarınca düzenlenen

 sağlık kurulu raporuyla tevsik edilmesi koşuluyla, akülü tekerlekli sandalye bedelleri Kurumca ödenir. 12 yaş altı hastalarda

 yukarıdaki şartlar sağlansa bile akülü tekerlekli sandalye bedelleri Kurumca ödenmez.(3) Trafik tescili zorunlu olan ve kullanımı için H sınıfı sürücü belgesi gerektiren motorlu malul arabalarının bedelleri Kurumca

 ödenmez. Ancak, SUT’un yürürlük tarihinden önce Kurumca temin edilmiş motorlu malul arabalarının bakım ve onarım

 işlemleri SUT hükümleri doğrultusunda yürütülür.(4) Akülü tekerlekli sandalye en az; elektronik kumandalı, kapalı devre sistemiyle yokuş aşağı bile hızı ve yönü ayarlanabilir,

 6-12 derece arası eğimde kullanılabilme imkanı, taşıma için katlanabilir, hız limiti ayarlanabilir, 120kg taşıma kapasitesinde,

 elektronik akü şarj cihazlı, tek veya çift akü kutusu ile 24 V akülü özelliklerine haiz olmalı ve ilgili firma tarafından iki yıl

 garanti, on yıl yedek parça bulunurluk garantisi, teknik destek taahhütnamesi verilmiş olmalıdır.(5) Akülü tekerlekli sandalyenin yenilenme süresi 5 (beş) yıldır. Bu süreden önce yenilenen akülü tekerlekli sandalye bedeli

 Kurumca ödenmez.

Eğer bu şartlar sağlanıyorsa, sgk (EK-5C'ye göre);
Akülü sandalye için 2200 TL
Özelliği Olmayan Motorsuz Tekerlekli Sandalye içi 300 TL
Özellikli Motorsuz Tekerlekli Sandalye için 550 TL